KS Consulting - Klaus Schuffler


Kvalificerade uppdrag                 

 • Omstruktureringar & nedläggningar, flytt av verksamhet
 • Förvärv & fusioner
 • Due diligence processer
 • Team management building & coaching
 • Projekt coaching
 • Operativ & drivande uppdrag
 • Erfarenhetsutbyte "bollplank" till CFO, CEO
 • Affärsutveckling
 • Ledande befattningar                  

 • CFO, CEO
 • Administrativ chef
 • Controller
 • Projektledare

  Översyn av ekonomi & administration

 • Översyn av ekonomi & administration
 • Uppbyggnad & nystart
 • Utveckling & förändringsprocesser
 • Effektivisering
 • Kvalitetshöjning
 • Cash & Risk Management

 • KS Consulting, Skogsstigen 3, 44332  Lerum, Tel 46-705-591070, Epost klaus@schuffler.se