KS Consulting - Klaus Schuffler


  • Mål & strategier
  • Effektivitet & lönsamhet
  • Ledarskap & ledarutveckling
  • Livsglädje & arbetsgemenskap
  • Kvalitet & kvalitetsutveckling

KS Consulting, Skogsstigen 3, 44332  Lerum, Tel 46-705-591070, Epost klaus@schuffler.se